2016-02-03 15:09 #0 av: mallabralla

Rasringen för perser & exotic (SPEXUS) har haft sitt årsmöte och här följer Styrelsens verksamhetsberättelse från gångna året!
Det kan vara intressant för alla perser och exotic vänner att veta vad som sker inom rasringen och HUR vi jobbar.
Vill ni bli medlemmar och på så sätt bidra till det fortsatta arbetet för att utveckla våra raser både hälsomässigt men också genom information om våra underbara katter, då finner ni info på vår hemsida kring detta samt vårt medlemsblad!

www.spexus.se

mvh//Ordförande Malin demervall

"Styrelsen har under 2015 haft som fokus att arbeta med hälsofrågor på perser och exotic. Styrelsen har sammanträtt 2 gånger samt har hälsokommitten sammanträtt 4 gånger.

Hälsokommitten har utformat en hälsoenkät för att undersöka vilka hälsoproblem som är vanligast på raserna. Denna Enkät låg ute under sommar och höst och resulterade i ca 70 enkäter med 380 representanter för perser och exotic.

SPEXUS inleder ett samarbete med Perserkatten ang en workshop med fokus på hälsa och trubbnosuppropet (på hundsidan) då det även talats mycket i media och på forum om perser och exotic i samband med detta. SPEXUS tillsammans med Perserkatten vill föregå med gott exempel och ta tjuren vid hornen för att undvika samma situation som på hundsidan. Styrelsen arbetar under andra halvan av 2015 med att planera i samarbete med Perserkatten denna workshop, där man kommer att bjuda in veterinärer, uppfödare samt domare till en panel diskussion.

 

SPEXUS har synts i publika sammanhang så som i tidningen ”Kattliv” samt har rasringen donerat priser och annonserat på diverse utställningar detta år, SPEXUS har under 2015 ej haft någon monter. SPEXUS har åstadkommit vad styrelsen haft för mål 2015 förutom på den punkten som gäller monter i samband med utställning, där styrelsen önskat haft monter vid 2 utställningar. Rasringen fanns dock på plats under kattens dag med klapp och kel möjligheter samt informationsmaterial och svarade på frågor ang raserna.

SPEXUS har registrerat organisationen hos Animal DNA Laboratory vilket innebär att alla SPEXUS medlemmar får 10% rabatt på DNA tester hos detta laboratorie.

Uppslutningen kring SPEXUS har fortsatt att öka under 2016 och intresset för rasringen ökar, rasringen hänvisas till på flertalet större sidor så som Wikipedias info sida om perser, samt webtidningn ”Vi med djur”.

 

2016 planerar SPEXUS att hålla två montrar, fler annonser i både utställningskataloger men också i katt tidningar.

 

SPEXUS kommer under 2016 att lägga största vikt och tid kring den woskshop som planeras ihop med Perserkatten"