2015-08-15 13:10 #0 av: mallabralla

SPEXUS Hälsokommitté har sammanställt en hälsoenkät för att undersöka perser och exotic katternas hälsostatus 2015. Enkäten är gjord i syfte att samla data kring vad vi behöver arbeta med inom rasen samt vart vi inom rasringen bäst lägger våra resurser så som framtida föreläsningar och informations spridning.

Vi hoppas att så många som möjligt vill svara på enkäten som är helt anonym. Ända kravet är att din/dina katter är registrerade perser eller exotic i något rasförbund samt att du svarar sanningsenligt på frågorna.

Tillsammans fortsätter vi arbetet för en sund katt inifrån och ut!

https://sv.surveymonkey.com/r/WBND26X