2006-12-07 16:03 #0 av: Uffe

Definition av variant av Silver

Definition av variant av silver SVERAKs SBR (AVR) har under flera år tolkat (ref regler för uppfödning och stambokföring § 2.6.7) att "alla varianter av silver" innebär själva katten samt P1-P4, dvs synlig bakgrund i en SVERAK-stamtavla.
De flesta FIFe-förbund tolkar denna regel att det är katten själv som avses och inte P1-P4. De olika tolkningarna har förorsakat viss förvirring och från den 21 oktober 2006 gäller att definition av variant av silver härrörs till berörd katt och inte P1-P4.

Källa: SVERAK

Relaterade länkar

Av: Uffe

Datum för publicering

  • 2006-12-07