2007-03-05 01:53 #0 av: IdaJ

Här ska jag försöka att på ett lättförståeligt sätt förklara hur färgerna röd, svart och svartsköldpadd nedärvs.

Könsfördelning 

En honkatt har två stycken x-kromosomer (xx) och en hane har en x-kromosom och en y-kromosom (xy). 

En hane (xy) paras med en hona (xx)

 En hane (xy) + Hona (xx)

Resultat: 50% flickor (xx) och 50% pojkar (xy)

Röd och svart färg 

Hos katter finns två pigment som styr pälsens färg. Rött pigment - phaeomelanin och svart pigment - enmelanin. Dessa pigment ligger endast på x-kromosomen, inget av pigmenten är dominant. Detta är orsaken till att endast honor kan vara sköldpaddsfärgade. Honor kan eftersom de har två x-kromosomer bära på både rött och svart pigment. Hanar som bara har en x-kromosom kan endast bära på anlag för ett av pigmenten. 

Anlaget för svart pigment markeras med o, och anlag för röd färg med O.   

En svart hona skrivs oo, en svart hane skrivs oy (där y markerar y-kromosomen som inte bär på något anlag för färg)

Röd hona skrivs OO och röd hane Oy.

Den sköldpaddsfärgade honan skrivs som Oo.

Nedärvning

En hane lämnar pigment till sina döttrar, till sina söner lämnar han endast y-kromosomen. En hona lämnar pigment till både söner och döttrar. En son får pigment endast från sin mor.

För att skapa ett schema över förväntat färgutfall gör man en tabell där honans och hanens alla anlag kombineras.

Svart hane (oy) och sköldpaddsfärgad hona (Oo)   

Av: IdaJ

Datum för publicering

 • 2007-03-05

Resultat:

 • 25% sköldpaddsfärgade honor (Oo)
 • 25% svarta honor (oo)
 • 25 % röda hanar (Oy)
 • 25% svarta hanar (oy)

 

 

Röd hane (Oy) och sköldpaddsfärgad hona (Oo)

Resultat:

 • 25% sköldpaddsfärgade honor (Oo)
 • 25% röda honor (OO)
 • 25 % röda hanar (Oy)
 • 25% svarta hanar (oy)

 

Svart hane (oy) och röd hona (OO)

Resultat:

 • 50% Sköldpaddsfärgade honor
 • 50% Röda hanar

Röd hane (Oy) och svart hona (oo)

Resultat:

 • 50% Sköldpaddsfärgade honor (Oo)
 • 50% Svarta hanar (oy)

Källa: Personliga anteckningar från en föreläsning av Dagny Dickens