2007-03-14 02:01 #0 av: IdaJ

Här presenteras de olika bedömningsklasserna som används inom SVERAK och FIFe

 

Klass 12 - Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått 3 månaders ålder men ännu ej fyllt 6 månader under utställningsdagarna

Klass 11 - Junior

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått 6 månaders ålder men ännu ej fyllt 10 månader under utställningsdagarna.

Klass 10 - Kastratklass

Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) - minst 93 poäng skall uppnås. Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.

Klass 9 - Öppen klass

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst 10 månaders ålder under utställningsdagarna. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d'Aptitude de Championnat) - minst 93 poäng skall uppnås. Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.

Klass 8 - Premierklass

Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 3 CAP i klass 10. Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d'Aptitude de Premier International de Beauté) - minst 95 poäng skall uppnås. Tre CAPIB,  utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

Klass 7 - Championklass

Klass för raskatt som har erövrat 3 CAC i klass 9. Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d'Aptitude de Championnat International de Beauté) - minst 95 poäng skall uppnås. Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

Klass 6 - Internationell Premierklass

Klass för kastrerad raskatt som erövrat 3 CAPIB i klass 8. Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d'Aptitude de Grand Premier International de Beauté) - minst 96 poäng skall uppnås.

Klass 5 - Internationell Championklass

Klass för raskatt som har erövrat 3 CACIB i klass 7. Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d'Aptitude de Grand Championnat International de Beauté) - minst 96 poäng skall uppnås.

Klass 4 - Grand Internationell Premierklass
Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 6 CAGPIB i klass 6. Katt i klass 4 tävlar om CAPE (Certificat d'Aptitude de Premier d'Europé) - minst 97 poäng skall uppnås.

Klass 3 - Grand Internationell Championklass
Klass för raskatt som har erövrat 6 CAGCIB i klass 5. Katt i klass 3 tävlar om CACE (Certificat d'Aptitude de Championnat d'Europé) - minst 97 poäng skall uppnås.

Klass 2 - Europa Premierklass

Klass för kastrerad raskatt som har erövrat 9 CAPE i klass 4. Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar alltså inte om ytterligare certifikat, poäng. Katten tilldelas hederspris, HP.

Klass 1 - Europa Championklass

Klass för raskatt som har erövrat 9 CACE i klass 3. Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar alltså inte om ytterligare certifikat, poäng. Katten tilldelas hederspris, HP.

Klass 13 - Kontrollklass

Klass för bland annat avelsgodkännande och färgbedömning på begäran av det nationella avelsrådet eller på begäran av ägaren. Två domare skall förses med skriftlig förklaring till varför katten visas i kontrollklassen. Katt som har kontrollstambok (RX-stamtavla) måste ha ett avelsgodkännande innan registrering av avkomma kan ske.

Klass 14 - Huskattklass

Klass för samtliga huskatter, äldre än uppskattningsvis 6 månader, utan stamtavla. Är huskatten över 10 månader skall den vara kastrerad för att få ställas ut.

Klass 15a - Seniorklass

Klass för alla katter mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori. Klassen gäller även huskatt.

Klass 15b - Veteranklass

Klass för alla katter från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori. Klassen gäller även huskatt.

Klass 16 - Avelsklass

Klass för okastrerad han- eller honkatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12.

Klass 17 - Uppfödning

Klass för uppfödare ur vars uppfödning minst fem katter finns utställda till bedömning i klass 1-12. Minst två avkommor måste vara yngre än 10 månader.

Klass 18 - Kullklass

I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är 3-6 månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.

Tack LeffeD på Cornish Rex för att vi får använda denna artikel!

Relaterade länkar

 

Datum för publicering

  • 2007-03-14